Rescue| Záchranari| Air rescue| Crash rescue| Dive rescue| Dog rescue| Fire rescue| Mountain rescue| Road rescue 
Cave Rescue| Mine Rescue| SAR| Emergency
AIR RESCUE
Hľadaj|Index|E-mail|Príhovor|Charakteristika|Partneri|Redakcia| Hľadáme kolegov|Registrácia/editácia
TEMPUS GROUP
www.zachranari.sk
Profesionálne e-business riešenia
 
 
© ATE
GSM: 0907 932 281
20 rokov Leteckej záchrannej služby v Poprade
 
20 rokov pravidelnej leteckej záchrany na Slovensku
 
Účasť Československej delegácie na II. medzinárodnom kongrese leteckých záchranných služieb "AIRMED 85" v Zürichu (Švajčiarsko) bol zásadným obratom a momentom k príprave koncepcie leteckej záchrannej služby v bývalom Českolovensku.
 
Dňa 1. apríla 1987 začalo ako prvé účinkovať stredisko v Prahe – Krištof 01 .
 
V tomto istom roku boli v Československu zriadené ešte stredisko v Banskej Bystrici a v Poprade, kde sa začala skúšobná prevádzka od 8.12.1987. Lietal tu vrtuľník Mi-2 zo Slov- Airu pilotovaný Stanislavom Hradským. Na akciách sa zúčastňovali aj piloti letky ministerstva vnútra na Mi-8.
 
Boli to väčšinou transportné lety pacientov do nemocnice. Horská služba zranených horolezcov a turistov s pomocou technických prostriedkov zniesla zo stien a dopravila ich na vhodné miesto pre pristátie vrtuľníka. V roku 1988 účinkoval vo Vysokých Tatrách kolektív 16 vyškolených leteckých záchranárov, ktorí boli zamestnancami HS TANAP a menší kolektív lekárov špecialistov. Posádky i zdravotnícky personál sa učili „ za pochodu“. Bola to náročná a mnoho razy aj nebezpečná práca.
 
Podľa údajov z archívu ATE LZS Poprad – Tatry počas prvých 548 dní účinkovania /od 8.12.1987 do 31.5.1990/ popradská LZS vykonala 82 primárnych a 277 sekundárnych letov.
 
Nevyjasnené financovanie a organizačné zabezpečenie leteckej záchrannej služby viedli nakoniec k rozhodnutiu zadovážiť špecializovaný záchranný vrtuľník do hôr prostredníctvom ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej republiky.
 
Po veľkom úsilí sa sen Tatrancov splnil 30. 10. 1990, keď na popradskom letisku pristál vrtuľník Aerospatiale SA-316B Alouette III.
 
Dňa 15. decembra 1990 Alouette urobil prvý let pre Horskú službu TANAP.
 
Spokojní boli najmä lekári. Nový vrtuľník bol vybavený nosidlami, dýchacím prístrojom, lekárskym kufríkom s fixačnými prostriedkami, tlakovým obväzom, dlahami....
 
Popradská letecká spoločnosť Air Transport Europe, spol. s r.o., ktorá bola založená 1.mája 1992 so sídlom v Poprade sa ujala úlohy rozvinúť základné služby leteckej záchrany.
 
Pri jej zrode stáli bývalí profesionálni pracovníci Horskej služby TANAP Milan Hoholík a Milan Husár a ďalší. So Správou TANAPu a Horskou službou, ktorá prevádzkovala vrtuľník francúzskej výroby SA 316B Alouette III, bola urobená dohoda o prenájme a neskôr na jeho predaji do majetku firmy.
 
Dynamicky rozvíjajúca sa spoločnosť ATE bez meškania začala vytvárať podmienky na skvalitnenie a rozšírenie svojej činnosti.
 
Prístupové rokovania Slovenskej republiky do Európskej únie boli štartovacou plochou aj pre vedenie spoločnosti ATE. V leteckej doprave bol najväčší dôraz kladený na bezpečnosť letu. Podľa predpisov Joint Aviation Requirements / JAR/ musel byť každý vrtuľník zaradený do prvej výkonnostnej triedy a kategórie A. V praxi to znamenalo, že vrtuľník musel mať dva motory. Ak by jeden zlyhal, druhý musel dopraviť stroj na bezpečné miesto pristátia. Také podmienky o.i spĺňali vrtuľníky typu Agusta.
 
Vo februári 2003 priletel na popradské letisko prvý stroj Agusta A109K2 (OM ATE). Po dokončení výcviku personálu bol 19.3.2003 nasadený v popradskom stredisku LZS.
 
Ešte v tom istom roku v júli 2003 pribudol ďalší – rovnaký (OM ATA) , ktorý bol po prvom lete, ktorý sa uskutočnil 1.8.2003, nasadený v Košiciach.
 
Dňa 19.1.2004 na popradské letisko priletel tretí vrtuľník Agusta A109K2 (OM ATB). Po prvom lete 6.2.2004 ATE bol nasadený v Bratislave a na jej okolí.
 
Dňa 20.decembra 2004 na popradské letisko priletel štvrtý vrtuľník Agusta A109K2 (OM-ATC). Po prvom lete 11.1.2005 bol nasadený do B. Bystrice. Posádka tohto vrtuľníka 2.1.2006 pri Janovej Lehote havarovala a smrteľne sa zranila. V decembri 2005 bol zakúpený piaty vrtuľník Agusta A109K2 (OM-ATD). Prvý let absolvoval 19.12.2005 a bol nasadený do Nitry.
 
Spoločnosť ATE uviedla na trasy leteckej záchrany a na ďalšiu výpomoc 28.4.2006 záložný vrtuľník Ecureuil AS 355N (OM-ATH).
 
Nakoniec - 20.6.2006 absolvoval prvý let pod Tatrami vrtuľník šiesty vrtuľník Agusta A109K2 (OM-ATF), ktorý v B. Bystrici nahradil havarovaný. Všetky stroje Agusta dodala švajčiarska záchranárska spoločnosť REGA.
 
LZZS ATE má svoje záchranné stanice prakticky na celom území Slovenska. V tomto čase prevádzkuje stanice na základe licencie udelenej ministerstvom zdravotníctva v Poprade, Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici a v Košiciach. V strediskách pracuje 21 lekárov špecialistov a 15 záchranárov. Záchranársky tím je stabilizovaný a pravidelne školený.
 
Vrtuľníky LZZS boli v roku 2006 vybavené najmodernejšími zdravotníckymi prístrojmi slúžiacimi na urgentnú medicínu a ďalším špeciálnym vybavením určeným na vyslobodenie a transport pacientov najmä z terénov, kde nie je možné pristáť. Piloti o.i. majú k dispozícii špeciálnu techniku na nočné videnie, ktorá účinne pomohla pri viacerých nočných záchranných akciách aj vo vysokohorskom prostredí a prevozoch pacientov z nemocníc na špecializované zdravotnícke pracoviská.
 
Počas uplynulých 20 rokov posádky Leteckej záchrannej zdravotnej služby Air Transport Europe viac ako 10 tisíckrát leteli na pomoc ľuďom , ktorí sa ocitli v núdzi.
 
Vo všetkých piatich strediskách sú posádky červenobielych vrtuľníkov pripravené vzlietnuť24 hodín denne . Kontaktné číslo na LZZS ATE je 18155
 
Všetky záchranné lety, ktoré sú indikované ako oprávnené, sú preplácané zdravotnými poisťovňami. Dotýka sa to aj záchranných letov v horách.
 
Pavol Svetoň, hovorca LZZS ATE Poprad.
 
 
 
hore


ATE - titulná stránka

RESCUE TEAM SLOVAKIA