Rescue| Záchranari| Air rescue| Crash rescue| Dive rescue| Dog rescue| Fire rescue| Mountain rescue| Road rescue 
Cave Rescue| Mine Rescue| SAR| Emergency
AIR RESCUE
Hľadaj|Index|E-mail|Príhovor|Charakteristika|Partneri|Redakcia| Hľadáme kolegov|Registrácia/editácia
TEMPUS GROUP
www.zachranari.sk
Profesionálne e-business riešenia
 
 
© ATE
GSM: 0907 932 281
Lety do tmy
 
 
 
 
Posádky Leteckej záchrannej zdravotnej služby ATE začali dnes / 15.1.2007/ v neskorých večerných hodinách, pod vedením švajčiarského leteckého inštruktora, špeciálny zdokonaľovací letecký výcvik s pomocou nočného videnia. Uskutočnili niekoľko letov v úplnej tme na Zbojnícku chatu vo Vysokých Tatrách do výšky 1957 metrov nad morom a do okolia Slovenského raja.
 
LZZS ATE je prvou civilnou leteckou spoločnosťou na Slovensku a po Švajčiarsku, Nemecku a Rakúsku štvrtou v Európe a prvou v krajinách V4, ktorá začala na sklonku roka 2005 používať špeciálne okuliare, ktoré umožňujú záchranné lety v nočných hodinách.
 
Doteraz ich posádky využívali len pri nočných prevozoch pacientov medzi nemocnicami. Po základnom výcviku, ktorý posádky absolvovali na začiatku roka 2006, v priebehu minulého roka nalietali v noci viac ako 120 letových hodín, čo je jedna sedmina z celkového počtu nalietaných honín v roku 2006.
 
Po absolvovaní zdokonaľovacieho tréningu, ktorý bude prebiehať počas celého tohto roku, posádky LZZS ATE budú môcť absolvovať najnáročnejšie nočné záchranné lety v horskom teréne priamo vo Vysokých a v Nízkych Tatrách, ale aj v iných náročných terénoch na celom Slovensku.
 
Piloti vrtuľníkov LZZS ATE pri nočných letoch používajú špeciálne NVG okuliare / Night Vision Gogles/ podobajúce sa na divadelný ďalekohľad, ktoré sú pripevnené na prilbe.Umožňujú im vidieť terénne prekážky, ktoré by za normálnych nevideli. Vidia lesy, lúky, neosvetlené domy ale aj veľmi vzdialené svetelné body. Napríklad vidia svetlo baterky zo vzdialenosti 10 km, blikaúce svetlá sanitky až na vzdialenosť 20- 30 km a signálne svetlo umietnené na TV stožiari vo vzdialenosti 100 km.
 
Dnešný nočný let na Zbojnícku chatu bol pokojný a bez akýchkoľvek problémov. Piloti Viliam Krivák a Andrej Kohút vo vrtuľníku AGUSTA A107K2 sa bez väčších ťažkostí precízne orientovali v zložitom horskom teréne vo Veľkej Studenej doline. Pod Zbojníckou chatou vysadili lekára Henryka Zajaca a uskutočnili niekoľko cvičných pristátí.Po lete v úplnej tme až tesne nad zemou rozsvietili reflektory, ktoré im pomohli pristáť na zasneženom horskom heliporte. Let do tmy odšartoval novú kapitolu v dejinách leteckej záchrannej služby. Nočné záchranné lety dajú novú šancu všetkým, ktorí budú pomoc v núdzi najviac potrebovať.
 
 
 
 
 
 
Doplňujúce informácie:
 
LZZS ATE má svoje záchranné stanice prakticky na celom území Slovenska. V tomto čase prevádzkuje stanice na základe licencie udelenej Ministerstvom zdravotníctva v Poprade, Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici a v Košiciach. V strediskách pracuje 21 lekárov špecialistov a 15 záchranárov. Záchranársky tím je stabilizovaný a pravidelne preškoľovaný.
 
V súčasnosti posádky lietajú na 5 vrtuľníkoch AGUSTA A109K2 a na jednom vrtuľníku Ecureulil AS 355 N. Vrtuľníky LZZS boli v roku 2006 vybavené najmodernejšími zdravotníckymi prístrojmi slúžiacimi na urgentnú medicínu a ďalším špeciálnym vybavením určeným na vyslobodenie a transport pacientov najmä z terénov, kde nie je možné pristáť a nočným videním.
 
Počas roka 2006 vykonala viac ako 570 priamych záchranných akcii a prevozov pacientov z nemocníc na špecializované pracoviská . Posádky nalietali viac ako 750 letových hodín. V porovnaní s rokom 2005 mala o vyše 70 zásahov viac.
 
Pavol Svetoň, hovorca LZS ATE Poprad
 
 
hore


ATE - titulná stránka

RESCUE TEAM SLOVAKIA