Rescue| Záchranari| Air rescue| Crash rescue| Dive rescue| Dog rescue| Fire rescue| Mountain rescue| Road rescue 
Cave Rescue| Mine Rescue| SAR| Emergency
AIR RESCUE
Hľadaj|Index|E-mail|Príhovor|Charakteristika|Partneri|Redakcia| Hľadáme kolegov|Registrácia/editácia
TEMPUS GROUP
www.zachranari.sk
Profesionálne e-business riešenia
 
 
© ATE
GSM: 0907 932 281
Ako postupovať
 
Požiadavku na zásah leteckej záchrannej služby môžete adresovať priamo na príslušné stredisko a u stredísk leteckej záchrannej služby AIR TRANSPORT EUROPE. Taktiež na DISPEČING LZS na číslo 18 155.
 
Volajúci indikuje zásah a nesie zodpovednosť za pravdivosť a úplnosť údajov. Všetky prichádzajúce telefonáty sú z hľadiska vyhodnocovania zásahov nahrávané. Za rozhodnutie vykonať zásah nesie z medicínskeho hľadiska zodpovednosť lekár leteckej záchrannej služby. Možnosť vykonania zásahu limitujú poveternostné podmienky. AIR TRANSPORT EUROPE má uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami, ktoré sídlia na území Slovenskej republiky. Všetci, ktorí sú v nich poistení za leteckú záchranu NEPLATIA. Rovnako NEPLATIA ani vysielajúce zdravotnícke zariadenia. Platby za výkony realizujú zdravotné poisťovne. Pri cudzích štátnych príslušníkoch je táto otázka riešená v rámci poistenia platného v Európskej únii a v rámci medzinárodných dohovorov - Európska katra. Našu činnosť posudzujú revízni lekári príslušných zdravotných poisťovní. Kontakt s revíznym lekárom pri primárnych letoch na záchranu života, či už do terénu alebo pri neodkladnom prevoze pacienta na špecializované zdravotnícke zariadenie, zabezpečuje DISPEČING alebo priamo príslušné stredisko. Pri sekundárnych prevozoch pacientov podáva žiadosť na revízneho lekára príslušnej poisťovne ošetrujúci lekár. Ešte pred podaním žiadosti doporučujeme kontaktovať sa s DISPEČINGOM leteckej záchrannej služby.
 
Ako žiadať o pomoc Leteckú záchrannú službu ATE:
Ešte predtým, ako sa môžete ocitnúť v situácii, že nevyhnutne porebujete zavolať pomoc, mali by ste si osvojiť niektoré pravidlá:
Do hôr a lesného terénu si vezmite pestrý odev.
Majte pri sebe funkčný mobilný telefón.
Volajte tiesňové číslo 18 155.
Volajte v každom čase cez deň, v noci aj v nečase.
Stručne informujte o mieste nešťastia.
Popíšte zranenia a situáciu, v ktorej sa nachádzate, informujte o počasí, dajte spätný kontakt na mobilný telefón.
Nepremiestňujte sa, zostaňte na mieste nehody.
Ak viete, tak poskytnite základnú prvú pomoc.
Pri prílete vrtuľníka zdvihnite ruky nad hlavu do tvaru V. Nemávajte!
Po prílete záchranárov dodržujte ich inštrukcie.
 
Čo potrebujeme vedieť pri medzinemocničných transportoch:
  • indentifikáciu transportu
  • smerovanie transportu
  • stav pacienta a podmienky pre zabezpečenie jeho transportu
  • časový rozvrh transportu
  • identifikačné údaje pacienta
  • spätný kontakt
V prípade akýchkoľvek dotazov sa môžete s dôverou obrátiť na náš DISPEČING.
 
 
hore


ATE - titulná stránka

RESCUE TEAM SLOVAKIA