Rescue| Záchranari| Air rescue| Crash rescue| Dive rescue| Dog rescue| Fire rescue| Mountain rescue| Road rescue 
Cave Rescue| Mine Rescue| SAR| Emergency
AIR RESCUE
Hľadaj|Index|E-mail|Príhovor|Charakteristika|Partneri|Redakcia| Hľadáme kolegov|Registrácia/editácia
TEMPUS GROUP
www.zachranari.sk
Profesionálne e-business riešenia
 
 
© ATE
GSM: 0907 932 281
Vrtuľník Mi8 v akcii
 
Ukážkové cvičenie hasenia lesných požiarov leteckou technikou videli dnes /17.5.2006/ v Tatranskej Lomnici zástupcovia odbornej verejnosti a novinári. Cvičenie zorganizovali OR Hasičského a záchranného zboru v Poprade a ŠL TANAPu v T. Lomnici. Posádka vrtuľníka Mi8 Air Transport Europe - pilot Andrej Kohút a operátor Milan Penxa s hasiacim bambivakom, ktorý mal objem 1500 litrov predviedli majstrovskú pilotáž a techniku leteckého hasenia požiaru. Z hasenia požiarov majú posádky vrtuľníka Mi8 skúsenosti zo Slovenského raja, ale dokázali veľmi účinne pomôcť aj pri požiari 30.júla 2005 vo V. Tatrách. Vtedy počas dvoch dní nalietali 20 letových hodín, absolvovali vyše 160 letov nad požiarisko a na oheň vyliali vyše 200 tisíc litrov vody.
 
Vrtuľník Mi8 a jeho posádka sú súčasťou celoštátneho integrovaného záchranného protipožiarneho systému.
 
Len na území Vysokých Tatier horelo vlani 27 krát z toho na území národného parku 14 krát. Najčastejšou príčinou bola manipulácia s otvoreným ohňom. Blízkosť popradského letiska, kde má stanovište vrtuľník Mi8 - popradskej firmy ATE môže za predpokladu jeho rýchleho zapojenia do leteckého hasenia, zabrániť rozsiahlym škodám na majetku a lesnom poraste.
 
Pavol Svetoň, hovorca LZZS ATE Poprad, 17.5.2006
 
 
 
 
 
 
 
 
hore


ATE - titulná stránka

RESCUE TEAM SLOVAKIA