Rescue| Záchranari| Air rescue| Crash rescue| Dive rescue| Dog rescue| Fire rescue| Mountain rescue| Road rescue 
Cave Rescue| Mine Rescue| SAR| Emergency
AIR RESCUE
Hľadaj|Index|E-mail|Príhovor|Charakteristika|Partneri|Redakcia| Hľadáme kolegov|Registrácia/editácia
TEMPUS GROUP
www.zachranari.sk
Profesionálne e-business riešenia
 
 
© ATE
GSM: 0907 932 281
Štatistika zásahov LZZS ATE Poprad v roku 2005
 
V uplynulom roku /2005/ posádky vrtuľníkov Leteckej záchrannej služby ATE nalietali pri záchranných letoch 608 hodín a uskutočnili bezmála 588 zásahov.
 
Najviac banskobystrickom stredisku /Krištof 2/, kde pomáhali 214 razy a nalietali 264 hodín. Banskobystrické stredisko venovalo najviac času prevozom novorodencov na špecializované pracoviská a pacientom s kardiovaskulárnymi chorobami, ktorým pomáhali v Rooseweltovej nemocnici. Druhý najväčší počet letov malo popradské stredisko / Krištof 3/, ktorého posádky zasahovali 208 krát, najmä v horskom teréne a nalietali 212 letových hodín. Posádky košického strediska / Krištof 8/ zasahovali 90 krát a bratislavského strediska / Krištof 11/ 76 krát. Prevažovali sekundárne lety - prevozy pacientov na špecializované pracoviská.
 
Vo Vysokých, Západných a Nízkych Tatrách a v Slovenskom raji zasahovali bezmála 100 krát.
 
Začiatok zimnej sezóny 2005/6 v horských strediskách /november a december/ bol ovplyvnený veľmi nepriaznivým letovým počasím. Posádky popradského strediska v horách takmer vôbec nezasahovali. V posledných rokoch sa to stáva takmer pravidlom. Je to aj preto, lebo na konci roka býva v horách veľmi málo návštevníkov.
 
Počas uplynulého roka prevažovali v horách najmä úrazy na vysokohorských chodníkoch, lyžiarske úrazy, ale aj náhle srdcové a cievne príhody a horolezecké úrazy.
 
Letecká záchranná služba ATE pôsobí takmer na celom Slovensku. Posádky vrtuľníkov AGUSTA A109K2 sú v štyroch strediskách /Poprad, B. Bystrica, Bratislava, Košice/.
 
ATE Poprad pripravuje otvorenie nového strediska leteckej zdravotnej záchrany v Nitre. V súvislosti s nedávnou haváriou vrtuľníka ATE v Janovej Lehote, keď havaroval jeden z piatich vrtuľníkov spoločnosti ATE, v týchto dňoch sa však čaká na rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva, či dostane prioritu Nitra alebo Banská Bystrica.
 
23.1.2006
Pavol Svetoň, hovorca LZS ATE Poprad
 
 
hore


ATE - titulná stránka

RESCUE TEAM SLOVAKIA