Rescue| Záchranari| Air rescue| Crash rescue| Dive rescue| Dog rescue| Fire rescue| Mountain rescue| Road rescue 
Cave Rescue| Mine Rescue| SAR| Emergency
AIR RESCUE
Hľadaj|Index|E-mail|Príhovor|Charakteristika|Partneri|Redakcia| Hľadáme kolegov|Registrácia/editácia
TEMPUS GROUP
www.zachranari.sk
Profesionálne e-business riešenia
 
 
© ATE
GSM: 0907 932 281
Požiar v Tatrách
 
30.07.2005 o 17:15 hod.
 
Na popradskom letisku sa pred chvíľou uskutočnila porada pilotov vrtuľníkov a lietadiel - Čmeliakov, ktoré hasia požiar. Dohodla sa vzájomná komunikácia medzi pilotmi a smery hasenia. Lietadlá budú hasiť južnú časť požiaroviska a vrtuľníky severnú.Požiarovisko je v tomto čase veľké približne 3 - 4 km na dĺžku a 800 metrov na šírku a veľmi rýchlo postupuje k Novému Smokovcu. Ohrozená je benzínová čerpacia stanica v Novom Smokovci. Vrtuľníky nemôžu hasiť čelo požiaroviska, lebo dym je nízko pri zemi a znemožňuje orientáciu. Vrtuľníky nad čelom požiaroviska ohrozuje turbulencia. Piloti súhlasili, že busú hasiť do neskorého večera a piloti Air Tansport Europe z Popradu sú pripravení hasiť aj v noci, ak budú požiadaní. Juhozápadný vietor rozširuje požiar na severnú stranu pod Slavkovský štít do neporušených lesných porastov. Je veľmi rýchly a rozsiahly.
 
30.07.2005 o 21:30 hod.
 
Ani tma nezastavila posádku vrtuľníka leteckej spoločnosti Air Transport Europe Mi8 v hasení požiaru vo V. Tatrách. Vrtuľník pokračoval v hasení aj po 21:30 hod. Za jednu hodinu sa otočil s bambivakom približne 15 krát a vylial na požiarovisko vyše 40 tisíc litrov vody. Požiar v týchto hodinách /o 21:30/ postupuje smerom nad Nový Smokovec a šíri sa aj na západ k Tatranskej Poliane. Čelo požiaroviska smerom na západ je približne 200 - 300 metrov od prvého domu v Tatranskej Polianke. Požiar sa ako reťaz šíri aj smerom k Ceste slobody v dĺžke približne 5 kilometrov. Smerom na sever zasahuje do dolných častí masívu Slavkovského štítu v šírke približne kilometer. Zasahuje prevažne polámaný les a je nebezpečne blízko starých porastov, ktoré nezničila víchrica. Hasenie potrvá celú noc.
 
31.07.2005 o 10:15 hod.
 
Vrtuľník leteckej spoločnosti Air Transport Europe dnes od štvrtej hodiny rannej pokračoval v hasení požiaru vo Vysokých Tatrách. Od včera posádka vykonala viac ako 100 letov nad požiarovisko a z vrtuľníka vypustila na oheň približne 300 ton vody. Bola prvá zo všetkých, ktoré včera zo vzduchu začali hasiť požiar. Oheň sa v tomto čase šíri smerom na západ ponad Tatranskú Polianku a nad Novým Smokovcom sú malé ohniská, ktoré sú už pod kontrolou. Tri vrtuľníky /vojaci, polícia a ATE/ hasia požiar nad Tatranskou Poliankou. Jeho intenzita sa však rýchlo znižuje.
 
Pavol Svetoň, hovorca LZS ATE Poprad.
 
 
hore


ATE - titulná stránka

RESCUE TEAM SLOVAKIA