Rescue| Záchranari| Air rescue| Crash rescue| Dive rescue| Dog rescue| Fire rescue| Mountain rescue| Road rescue 
Cave Rescue| Mine Rescue| SAR| Emergency
AIR RESCUE
Hľadaj|Index|E-mail|Príhovor|Charakteristika|Partneri|Redakcia| Hľadáme kolegov|Registrácia/editácia
TEMPUS GROUP
www.zachranari.sk
Profesionálne e-business riešenia
 
 
© ATE
GSM: 0907 932 281
Výškové práce vykonávané pomocou vrtuľníka
 
  • máme bohaté skúsenosti s vykonávaním špeciálnych stavebno-montážnych prác, ako napr. montáž lanoviek, montáž stĺpov elektrického vedenia a to i klopením, ťahanie vodičov vrtuľníkom so špeciálnym zariadením v podvese so zapisovačom sily v ťahu na vodiči, betonáž v ťažko prístupnom teréne, montáž technologických zariadení na výškových budovách a komínoch a pod.
  • vykonávame i letecké poľnohospodárske práce, ako i práce v lesnom hospodárstve - vápnenie a postrek lesov a ťažba dreva
  • výsadkové a vyhliadkové lety
  • lety na kontrolu nadzemných vedení, kontrolu produktovodov
  • lety pre geofyzikálny prieskum
  • pozorovacie a hliadkové lety
  • fotografické a filmovacie lety
 
skok na väčší obrázok
 
 
Použitie vrtuľníka pri výkone výškových prác zvyšuje efektivitu, bezpečnosť a skracuje priebežné doby opráv. Umožňuje použiť nové technológie a iný spôsob výkonu prác. Najopodstatnejšie využitie je pri výškových stavbách a stavbách v zastavaných oblastiach, kde je obtiažne použiť klasické zdvíhacie prostriedky.
 
Používa sa hlavne na výmenu anténnych systémov a ich prechodových dielov, stavby a demontáže stožiarov, opravy a úpravy komínov, montáže a demontáže technológií na rekonštrukcie komínov, prepravu materiálu a technológií na a z výškových budov.
 
 
skok na väčší obrázok
 
 
Bremeno sa prepravuje na podvesnom zariadení vrtuľníka, čo umožňuje prepravovať aj objemné zariadenia. Celky sa zväčša montujú do kompletov na zemi, čím sa urýchľuje priebeh prác a znižuje riziko pre pracovníkov na mieste montáže.
 
Maximálna hmotnosť bremena 2,5 t, rozmer nie je limitujúci. Pri presnej montáži je vhodné vyriešiť nábehy a jednoduché, rýchle stabilizačné upevnenie. Spoločnosť disponuje vyškolenými pracovníkmi a vlastníme potrebné prípravky a viazacie prostriedky.
 
 
 
 
hore


ATE - titulná stránka

RESCUE TEAM SLOVAKIA