Rescue| Záchranari| Air rescue| Crash rescue| Dive rescue| Dog rescue| Fire rescue| Mountain rescue| Road rescue 
Cave Rescue| Mine Rescue| SAR| Emergency
AIR RESCUE
Hľadaj|Index|E-mail|Príhovor|Charakteristika|Partneri|Redakcia| Hľadáme kolegov|Registrácia/editácia
TEMPUS GROUP
www.zachranari.sk
Profesionálne e-business riešenia
 
 
© ATE
GSM: 0907 932 281
REGISTRÁCIA / EDITÁCIA
 
Pri registrácii záchranárskych zložiek a záchranárov je potrebné požiadať o pridelenie prístupových práv na registračný formulár písomnou formou.
 
Je potrebné zadefinovať e-mail na kontaktnú osobu, ktorá bude zodpovedná za správnosť registrácie a pravidelnú aktualizáciu údajov.
 
Registračný formulár : registrácia/editácia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ATE - titulná stránka

RESCUE TEAM SLOVAKIA